Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków. To tak niewiele a tak wiele można za to zrobić.
Numer KRS 0000313785.
Dzisiaj są imieniny:  Marcela, Marcelego, Włodzimierza Dzisiaj jest: 
MENU
Strona główna
Pietrzyków
Historia
Zamówienia publiczne
Wydarzenia
Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy
Galeria
Piszą o nas
Kontakt
Księga Gości
Do pobrania
Mapa strony

Jesteś naszym


gościem od 16 lipca 2009r.
Przetarg na roboty budowlane - ogłoszenie
17 czerwca

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIETRZYKÓW

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI PIETRZYKÓW

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY SPEŁNIAJĄCY WARUNKI OKREŚLONE W ART.22 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I NIE PODLEGAJĄCY WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART.24 UST 1 I 2 A TAKŻE WARUNKI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA:
PIETRZYKÓW 51, 68-213 LIPINKI ŁUŻYCKIE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.PIETRZYKOW.PL

ZAMÓWIENIE NALEŻY ZREALIZOWAĆ DO 30.09.2011 ROKU.

SKŁADANIE OFERT: DO DNIA 04.07.2011 ROKU W BUDYNKU NA PARTERZE:
PIETRZYKÓW 51, 68-213 LIPINKI ŁUŻYCKIE.

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:

  1. CENA 80%
  2. GWARANCJA 20%

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

  • W SPRAWACH PROCEDURALNYCH - RÓŻA JURKOWSKA-MAŚLAK TEL. 602 515 098
  • W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH - JACEK JURKOWSKI-MAŚLAK TEL. 500 416 197

Strona główna Historia Wydarzenia Stowarzyszenie Galeria Piszą o nas Kontakt Do pobrania Mapa strony