Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków. To tak niewiele a tak wiele można za to zrobić.
Numer KRS 0000313785.
Dzisiaj są imieniny:  Marcela, Marcelego, Włodzimierza Dzisiaj jest: 
MENU
Strona główna
Pietrzyków
Historia
Zamówienia publiczne
Wydarzenia
Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy
Galeria
Piszą o nas
Kontakt
Księga Gości
Do pobrania
Mapa strony

Jesteś naszym


gościem od 16 lipca 2009r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
27 maja 2011 r.

Pietrzyków, 27 maja 2011 rokuZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm. / zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na Budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pietrzyków, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ powstały rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem i specyfikacją istotnych warunków zamówienia w kwestii warunków udziału oraz nie wskazano możliwości rozwiązań równoważnych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

W takim przypadku, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Z poważaniem

Prezes
Wojciech Biernat
Strona główna Historia Wydarzenia Stowarzyszenie Galeria Piszą o nas Kontakt Do pobrania Mapa strony