Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków. To tak niewiele a tak wiele można za to zrobić.
Numer KRS 0000313785.
Dzisiaj są imieniny:  Marcela, Marcelego, Włodzimierza Dzisiaj jest: 
MENU
Strona główna
Pietrzyków
Historia
Zamówienia publiczne
Wydarzenia
Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy
Galeria
Piszą o nas
Kontakt
Księga Gości
Do pobrania
Mapa strony

Jesteś naszym


gościem od 16 lipca 2009r.
Zebranie Członków Stowarzyszenia
5 kwietnia 2011 r.

W dniu 01 kwietnia 2011 r. odbyło się zwyczajne zebranie członków Stowarzyszenia.

Protokół z zebrania Stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków" w dniu 01 kwietnia 2011 roku

 1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników, podpisanie listy członków.

  Zebranie otworzyła Róża Jurkowska-Maślak. Na początku przedstawiła program zebrania oraz uczestników zebrania. Podpisano listę członków "Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków"(zwanego dalej "Stowarzyszenie")

 2. Ustalenie sposobu głosowania.

  Następnie ustalono sposób głosowania i podejmowania uchwał. Głosowanie ma odbywać się w sposób jawny, zwykłą większością.

 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza.

  Dokonano wyboru Przewodniczącego zebrania oraz sekretarza. Przewodniczącym zebrania została Róża Jurkowska-Maślak (jednogłośnie) a sekretarzem Bogusława Borysiak (jednogłośnie). Przewodnicząca zebrania przedstawiła porządek obrad.

 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za 2010 rok.

  Prezes Wojciech Biernat przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia za 2010 rok.

Następnie podjęto uchwały:

 1. Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 2. Uchwała nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia w 2010 roku.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2010 rok.

 3. Uchwała nr 3 o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 3 o udzieleniu absolutorium z działalności za 2010 rok dla członków Zarządu.

 4. Uchwała nr 4 o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 4 o udzieleniu absolutorium z działalności za 2010 rok członkom Komisji Rewizyjnej.

 5. Uchwała nr 5 o przeznaczeniu zysku z 2010 roku na fundusz statutowy.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 5 o przeznaczeniu zysku za 2010 rok na fundusz statutowy.

 6. Uchwała nr 6 w sprawie odwołania z Zarządu Stowarzyszenia.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 6 o odwołaniu z zarządu Stowarzyszenia p. Lidii Orkisz oraz p. Ewy Kleszczyńskiej. Zarząd będzie pracował w składzie 3 osobowym.

 7. Uchwała nr 7 w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 7 o odwołaniu z Komisji Rewizyjnej p. Mariusza Napieraja oraz p. Arkadiusza Błaszczyk.

 8. Uchwała nr 8 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 8 w sprawie powołania na członków Komisji Rewizyjnej p. Romana Luszka oraz p. Artura Wiśniewskiego.


 1. Ustalono, iż zebrania stowarzyszenia odbywać się będą w każdy pierwszy dzień miesiąca. Następne zebranie odbędzie się w dniu 01 maja 2011 roku.

 2. Dyskusja na temat opóźnień w płatności składek.

  Ponieważ wszyscy członkowie otrzymali informację o wysokości zadłużenia z tytułu składek.

  Dyskusja dotyczyła osób, które nie płacą składek. Jedną z propozycji jest możliwość odpracowania zobowiązań na rzecz stowarzyszenia.

  Podjęto decyzję, iż w przyszłości dzieci członków Stowarzyszenia będą jeździć za darmo. Pozostałe dzieci będą uczestniczyć w wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie za odpłatnością.

 3. W dniu 16 kwietnia 2011 roku odbędzie się sprzątanie Pietrzykowa. Stosowne ogłoszenia zapraszające mieszkańców do pracy zostaną rozwieszone na tablicach informacyjnych. Worki zakupi Stowarzyszenie. Zebranie wszystkich przy dębie. Szczególnie będziemy zapraszać dzieci, które korzystały z darmowych wyjazdów feryjnych i ich rodziców.

 4. W dniu 01 maja odbędzie się wycieczka rowerowa mieszkańców wsi na trasie Pietrzyków-Lipsk Żarski- Sieciejów-Brzostów-Pietrzyków. Wszyscy mają zabrać na drogę napoje i kanapki. Wycieczka nie będzie dofinansowywana. Wycieczka zakończy się na terenie boiska w Pietrzykowie ogniskiem.

 5. Wolne wnioski.

 6. Zamknięcie zebrania.Przewodnicząca _______________

Sekretarz ________________Strona główna Historia Wydarzenia Stowarzyszenie Galeria Piszą o nas Kontakt Do pobrania Mapa strony