Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków. To tak niewiele a tak wiele można za to zrobić.
Numer KRS 0000313785.
Dzisiaj są imieniny:  Marcela, Marcelego, Włodzimierza Dzisiaj jest: 
MENU
Strona główna
Pietrzyków
Historia
Zamówienia publiczne
Wydarzenia
Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy
Galeria
Piszą o nas
Kontakt
Księga Gości
Do pobrania
Mapa strony

Jesteś naszym


gościem od 16 lipca 2009r.
Zaproszenie na zebranie
7 marca 2011 r.

Zaproszenie na zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków w dniu 01 kwietnia 2011 roku o godzinie 19.30 w siedzibie stowarzyszenia.

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 3. Dyskusja na temat przedstawionego sprawozdania.
 4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 5. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2010 rok.
 6. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010.
 7. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 9. Zmiany w statucie stowarzyszenia.
 10. Zmiany w Zarządzie.
 11. Zmiany w Komisji rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.Zarząd Stowarzyszenia

Wojciech Biernat

Strona główna Historia Wydarzenia Stowarzyszenie Galeria Piszą o nas Kontakt Do pobrania Mapa strony