Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków. To tak niewiele a tak wiele można za to zrobić.
Numer KRS 0000313785.
Dzisiaj są imieniny:  Angelii, Przybysława, Przybysławy Dzisiaj jest: 
MENU
Strona główna
Pietrzyków
Historia
Zamówienia publiczne
Wydarzenia
Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy
Galeria
Piszą o nas
Kontakt
Księga Gości
Do pobrania
Mapa strony

Jesteś naszym


gościem od 16 lipca 2009r.
Zaproszenie na zebranie Stowarzyszenia
14 marca 2010 r.

Zaproszenie na zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków w dniu 26 marca 2010 roku o godzinie 19.30 w siedzibie stowarzyszenia.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2009 rok.
  3. Dyskusja na temat przedstawionego sprawozdania.
  4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  5. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2009 rok.
  6. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2009.
  7. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.
Strona główna Historia Wydarzenia Stowarzyszenie Galeria Piszą o nas Kontakt Do pobrania Mapa strony